• EAT (AMREST) poinformował o zawieszeniu założenia dotyczące rozwoju spółki w 2020 r. >>>
 • W 2019 roku BKM (PBKM) osiągnął ponad 188 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16 % w porównaniu do 2018 roku. >>>
 • W 2019 r. PHR (PHARMENA) wypracowała 11,1 mln zł przychodów wobec 13,0 mln zł
  w analogicznym okresie 2018 r. >>>
 • Zysk netto OPN (OPONEO.PL) wyniósł w 2019 r. 20,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 23,5%. >>>
 • Skonsolidowane przychody CIE (CIECH) za rok 2019 wyniosły 3 548,9 mln zł (spadek o 3,4% r/r). EBITDA znormalizowana wyniosła w 2019 roku 663,3 mln zł (wzrost o 4,7% r/r). >>>
 • Polyslash złożył Dokument Informacyjny na GPW. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią bieżącego roku. >>>
 • Grupa AMC (AMICA) zanotowała w 2019 r. 3 023,3 mln zł sprzedaży, co przy wzroście marży EBITDA o 3 pkt. proc. pozwoliło na wypracowanie 222,2 mln zł wyniku EBITDA. >>>
 • BFT (BENEFIT) podał, że szacowana proporcja zawieszonych kart w kwietniu wynosi 70% wszystkich kart w Polsce. >>>
 • Zarząd BRA (BRASTER) poinformował, że do Sądu Rejonowego w Warszawie został wysłany wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. >>>
 • Zmiana organizacji pracy oraz duży poziom absencji sięgający powyżej 30% miały wpływ na poziom produkcji węgla JSW, który w ujęciu tydzień do tygodnia spadł o około 40%. >>>
 • NVA (PANOVA) prognozuje, że spadek wpływów czynszowych wyniesie ok. 80-85%. >>>
 • W 2019 r. ART (ARTIFEX) odnotowała wynik netto na poziomie -13,7 mln zł w porównaniu do -10,48 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • PGE osiągnęła w 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 7,1 mld zł, czyli o 12 proc. większy niż  rok wcześniej. >>>
 • W 2019 roku Grupa GTN (GETIN) osiągnęła zysk netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie 101,3 mln PLN. >>>
 • W 2019 r. QRS (QUERCUS) osiągnęło 15,7 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. >>>
 • W 2019 r. #ZPU odnotowała wynik netto na poziomie 47,04 mln zł w porównaniu do -3,39 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • QON (QUARTICON) udostępnia za darmo e-sklepom inteligentną wyszukiwarkę produktów. >>>
 • Według opublikowanych szacunkowych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży INL (INTROL) były w 2019 r. równe 77 820 tys. zł. >>>
 • W 2019 r. PJP (PROJPRZEM) odnotowała wynik netto na poziomie 5,56 mln zł w porównaniu do 11,05 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • PGN (PGNIG) rozpoczyna działalność na Litwie. Spółka jest wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie. >>>
 • DTR (DIGITREE) odnotowała w 2019r . spadek EBITDA z 4,13 mln zł w 2018 roku do 4,04 mln zł w roku 2019. >>>
 • HEL (HELIO) poinformowała, że w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 (czyli styczeń – marzec 2020) spodziewa się blisko 50-procentowego wzrostu przychodów r/r. >>>
 • W 2019 r. ODL (ODLEWNIE) odnotowała wynik netto na poziomie 18,84 mln zł w porównaniu do 14,94 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • ARG (ARTGAMES) podpisało umowę z Pyramid Games na wyłączne wydanie i zaplanowanie w całości kampanii marketingowej gry SpyHack: Episode 1. >>>
 • Wstępne przychody ACG (ACAUTOGAZ) za I kwartał 2020 roku wyniosły 62 443 tys. zł. >>>
 • Wzrostu zapotrzebowania ośrodków zdrowia na sprzęt wykorzystywany w diagnostyce i terapii COVID-19, przyniósł SNT (SYNEKTIK) w marcu dodatkową sprzedaż o wartości ok. 1,3 mln zł. >>>