• ECC (ECCGAMES) otrzymał informację o uzyskaniu licencji na korzystanie ze znaku towarowego NISSAN w grze Drift21. >>>
 • XTP (XTPL) finalizuje kolejną transakcję sprzedaży nanotuszu. Dostawa realizowana jest dla jednego z koncernów z regionu EMEA. >>>
 • Zarząd LKD (LOKUM) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2020 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. >>>
 • Grupa LKD (LOKUM) osiągnęła w zeszłym roku 285,9 mln zł przychodów oraz 62,2 mln zł zysku netto. >>>
 • W 2019 r. PHN odnotował wynik netto na poziomie 69 mln zł w porównaniu do 47,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • CAR (INTERCARS) szacuje, że spadek miesięcznych przychodów za marzec 2020 r. wyniesie około 15% r/r. >>>
 • Zarząd ATD (ATENDE) podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości aktywów w kwocie 3 148 tys. zł, co wpłynie na jednostkowy wynik netto spółki za 2019 r. >>>
 • W 2019 r. SEN (SERINUS) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie -1,94 mln USD w porównaniu do -4,89 mln USD osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Luty ponownie stał w PKO TFI pod znakiem zakupów. Tym razem jedna spółka wypadła z portfelu i nie pojawiły się w nim żadne nowości. Chyba, że uznać za takie dwie nowe spółki w funduszach dedykowanych środkom z PPK, czyli PKO Emerytura [Biznesradar Premium] >>>
 • Zarząd UNT (UNIMOT) proponuje aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 16 149 701,46 zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,97 zł. >>>
 • Zarząd ATT (GRUPAAZOTY) w wyniku przeprowadzonych testów stwierdził o konieczność dokonania odpisu, który obniży skonsolidowany wynik netto spółki za 2019 r. o -23,4 mln zł. >>>
 • LTS (LOTOS) poinformował o zakończeniu testu bankowego instalacji projektu EFRA. >>>
 • KSW (KRUSZWICA) posiada zapasy podstawowych materiałów i surowców, które powinny zabezpieczyć utrzymanie ciągłości działalności operacyjnej do końca bieżącego półrocza. >>>
 • MZN (MORIZON) spodziewa się zmniejszenia skonsolidowanych przychodów grupy. >>>
 • W ocenie Zarządu GPW, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez Spółkę. >>>