• Przychody INC były w 2018 r. równe 6,25 mln zł, EBIT spadł do -4,04 mln zł, a wynik netto do -4,76 mln zł. >>>
 • Zarząd PGE poinformował o podjęciu decyzji dotyczącej odstąpienia od procesu nabycia udziałów będących w posiadaniu pozostałych wspólników PGE EJ1. >>>
 • Cena emisyjna akcji BoomBit została ustalona na 19 zł wobec maksymalnych 35,5 zł. Całkowita wartość oferty może więc wynieść do 35,2 mln zł >>>
 • EAH (ESOTIQ) wypracował w 2018 r. 155,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto spółki wyniósł 5,8 mln zł. Rentowność operacyjna wzrosła do poziomu 6%, natomiast marża EBITDA do 8%. >>>
 • Zarząd TEN (TSGAMES) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 27 310 500 zł z zysku wypracowanego w 2018 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 3,78 zł. >>>
 • PKO Leasing ogłosił kolejne wezwanie na akcje PCM. Wezwanie dotyczy wszystkich 11 908 840 akcji. Akcje w wezwaniu będą nabywane po cenie 23,75 zł. >>>
 • Zarząd EGS (ERGIS) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 3 778 994,1 zł z zysku wypracowanego w 2018 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,1 zł. >>>
 • R22 kontynuuje proces rozwoju i optymalizacji oferty oraz rozszerza portfolio narzędzi. W I kwartale wprowadziła na rynek rozwiązanie w zakresie wiadomości mobile push. >>>
 • Przychody PBX (PEKABEX) były w 2018 r. równe 886,34 mln zł, EBIT wzrósł w ubiegłym roku do 67,47 mln zł, a wynik netto do 51,21 mln zł. >>>
 • Do akcjonariuszy RBS (ROBINSON) trafi ponad 129 tys. zł zysku netto wypracowanego w 2018 r. Podczas ZWZ akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy równej 0,07 zł na akcję. >>>
 • Przychody EGS (ERGIS) były w 2018 r. równe 776,31 mln zł, EBIT spadł w ubiegłym roku do 21,97 mln zł, a wynik netto do 11,65 mln zł. >>>
 • Według wstępnych informacji dotyczących działalności w segmencie deweloperskim, DEK (DEKPOL) sprzedał w I kwartale 2019 r. 141 lokali. >>>
 • Wittchen ma umowę z Lidlem o wartości 15,75 mln zł. >>>
 • PEM (PEMANAGER) z wyższym zyskiem netto w 2018 r., ale zarząd po raz pierwszy nie będzie rekomendować dywidendy. >>>
 • Zarząd LTX (LENTEX) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r., ale podjął decyzję skupie do 2 442 918 akcji własnych. >>>
 • Odpis związany z utratą wartości inwestycji w Noble Funds TFI obniży wyniki Open Finance za 2018 r. >>>
 • Zarząd KST (KONSSTALI) zarekomendował niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i proponuje przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. >>>
 • Zarząd ATM podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki. >>>
 • ATP (ATLANTAPL) miała wstępnie 1,63 mln zł zysku netto w III kwartale 2018/2019. >>>
 • Przychody ze sprzedaży HEL (HELIO) w okresie styczeń - marzec 2019 wyniosły wstępnie 42,7 mln zł, a wynik netto za ten okres może być równy ok. 1 mln zł. >>>
 • Należąca do PKN (PKNORLEN) spółka Baltic Power bada warunki środowiskowe i wietrzność na Morzu Bałtyckim w celu określenia potencjału planowanej inwestycji w energetykę wiatrową. >>>